Welkom

Het is inmiddels zo’n 20 jaar geleden dat in de UMC’s de eerste ErgoCoaches van start gingen om de fysieke overbelasting een halt toe te roepen. Er is in die 20 jaar veel ontwikkeld, veel samengewerkt tussen alle UMC’s en vooral hebben alle ErgoCoaches er hard aan getrokken om samen met hun collega’s het roer om te krijgen. En dat is goed gelukt, zowel binnen de verpleegkundige diensten, maar ook bij de therapeuten, diagnostiek, OK’s, radiologie en ondersteunende of facilitaire diensten.

Er is in die 20 jaar veel veranderd in de ziekenhuizen en de wijze waarop preventie wordt ingevuld. Daarom is een landelijke projectgroep gestart om samen met de ergocoaches, leidinggevenden en de fysiotrainers in kaart te brengen wat nog beter kan en waar de behoefte ligt bij de ergocoach om jezelf verder te ontwikkelen.

Stand van zaken

Vragenlijstonderzoek

Het vragenlijst onderzoek is inmiddels afgerond. Maar liefst 876 mensen hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. En alle acht umc’s hebben eraan meegedaan. De samenvatting van de resultaten vind je hier. De uitgebreide rapportage kun je opvragen bij je projectleider van je ziekenhuis.

Samenvatting en essenties vragenlijstonderzoek umc Ergocoaches definitief

Dialoogtafels

Aansluitend op het vragenlijst onderzoek vonden de dialoogtafels plaats. Inmiddels zijn er 9 dialoogtafels in 6 umc’s gehouden. En binnenkort vinden er nog 2 dialoogtafels plaats in de andere 2 umc’s. Tijdens de dialoogtafel is deze presentatie gebruikt.

presentatie dialoogtafels

Tijdens de dialoogtafels bespreken ergocoaches, leidinggevenden, trainers en OR-leden twee vragen:

  1. Stel je voor, dat ergocoaching op jouw afdeling volledig en optimaal is ingevoerd (jouw droom komt uit!), wat is er dan anders dan nu? Wat zie je, wat hoor je, wat merk je, voel je?
  2. Wat heb je nodig als ergocoach om deze droom uit te laten komen? (kennis, vaardigheden, steun, inspiratie, tijd, materialen, etc) En aan welke criteria moeten deze benodigdheden voldoen? 
  • Van jezelf?
  • Van je leidinggevende
  • Van je collega’s
  • Van het ziekenhuis/ de organisatie
  • Van landelijke ergocoach initiatieven

Als de laatste twee dialoogtafels ook gehouden zijn, publiceren we hier de Rode draad van alle dialoogtafels.

Het vervolg

De projectgroep voegt de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek en de dialoogtafels nu samen. Dit levert een mooie basis voor onder andere een actueel profiel voor de ergocoach in de umc’s.

 

SoFoKleS verzorgt de administratieve ondersteuning van dit project